DMB

Home > Manufacturer > Osaki > DMB >

OSAKI Dengyo sha Magnetic Brake DMB Series DMB-20, DMB-30, DMB-40, DMB-50, DMB-60, DMB-80, DMB-100, DMB-120, DMB-150, DMB-200

  • Osakidengyosha Magnetic Brake DMB-150 EY3183
  • EW MAGNETIC BRAKE DMB-60 NO.LY-6481